user_mobilelogo

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Recovery Advisory, s.r.o. od svojho vzniku v roku 2004 svojím klientom, ktorými sú najmä stredné a veľké priemyselné podniky, poskytuje poradenské a manažérske služby. Našim zákazníkom prinášame nový pohľad na ich problémy a ciele a v spolupráci s nimi hľadáme nové a netradičné cesty k splneniu cieľov.

Nájsť možné riešenia a vybrať z nich najvhodnejšie je len prvým krokom. Pre etapu realizácie zmien Vám ponúkame služby dočasných alebo dlhodobých skúsených manažérov, ktorí Vám prostredníctvom denného riadenia pomôžu zlepšiť výkonnosť Vašej firmy.     

 

Image Alt

krízový manažment

Ozdravné ekonomické opatrenia

View more

Ozdravovaním firiem v ťažkostiach sa zaoberáme už od vzniku našej firmy. Zhŕňa obnovenie kontroly nad cash flow, redukciu nákladov, ako aj nevyhnutné personálne zmeny s cieľom záchrany firmy a znovuzískania dôvery obchodných partnerov.

Image Alt

Priemyselné inžinierstvo

Poradenstvo pri riadené podniku

View more

Pre našich zákazníkov analyzujeme ich procesy, hľadáme vhodné KPI a navrhujeme opatrenia pre zvyšovanie výkonnosti procesov. Máme tiež skúsenosti s implementáciou real-time merania OEE. Na základe analýz a získaných dát pomáhame pripraviť program pre kontinuálne zlepšovanie procesov.

Image Alt

Strategické poradenstvo

Systémová analýza a strategický plán

View more

Spolupráca pri tvorbe firemnej stratégie začína identifikáciou dlhodobých rizík a slabých miest s cieľom určenia potenciálu rastu, inovácií a akvizícií. Radi Vám pomôžeme s vyjasnením akcionárskej stratégie a investičného horizontu. Rodinným firmám pomôžeme s prípravou nástupníctva a výberom kandidátov.

Image Alt

Poradenstvo pri predaji

Predávate alebo kupujete firmu?

View more

Pri predaji firmy alebo pri jej rozširovaní prostredníctvom akvizícií poskytujeme svoje služby: Ocenenie firmy, dlhodobá príprava na odpredaj firmy / akvizície a vyhľadávanie záujemcov o kúpu alebo vhodných akvizičných cieľov. Vo finálnej fáze pomôžeme pri rokovaniach a pripravíme zmluvnú dokumentáciu.

RECOVERY ADVISORY s.r.o.

hq: Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovensko
ofc: Benice 109, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
e-mail: roman.palaj@recad.sk , tel.: +421 902 997735